Cantata NO MUOS

Matilde Politi

SOLO QUI PUOI ORDINARE LA "CANTATA NO MUOS"

  

la storia del movimento NO MUOS  basato a Niscemi, Sicilia
raccontato alla maniera dei cantastorie siciliani tradizionali
live in Palermo - 2013
Matilde Politi: voce e chitarra

ORDINA ADESSO
 1. Sicilia, nostra terra amata matri

di lu tempu ca stu munnu fu criatu

nni viristi assai manciuna e latri

arrubbari 'i to' ricchizzi d'ogni latu

e nui figghi di sta terra amata matri

nta li seculi cu cori amu luttatu

pi prutiggiri lu beni comuni

vastuniatu sempri com'un cani

 1. E schiava fusti di ricchi e putenti

mentri lu puvireddu sempri chianci

ntra fame angherie soprusi e stenti

'un perdi lu curaggiu e ammola lanci

'Nsemmula luttammu a li fitenti

la storia nni lu dici, e cu la canci

pri dirinni ca semu picuruna

sapi bonu ca niatri semu liuna!

 1. La storia nostra è scritta cu lu sangu

di cu ha luttatu cu curaggio e 'ncegnu,

sutta la china 'un si calau ddu juncu

e contra la tirannia sempri appi sdegnu

Pi chistu nn'annu misu sti cuddari

ca i siciliani 'un si ponnu allibbirari:

mafia, chiesa, guverni di latruni

sutta lu mantu di l'amiricani

 1. Sbarcaru cca 'n Sicilia e prontamenti

s'appattaru cu fascisti e cu briganti

pri mantiniri u populu a li stenti

nta mentri chi pascevano furfanti

Ddocu 'ntisseru tuttu lu progettu

pi mantiniri a 'Talia 'u so' sirviziu

pi firmari u comunismu dirimpettu

e ddocu a guerra addivintau nu viziu

 1. Nu viziu ca pari macari jocu:

a tutti banni unni vinceru a guerra

inchieru 'i basi militari u locu

Korea, Giappone, Germania, Italia o Grecia

Tuttu u munnu accussì strincinu 'mpugnu!

E ccà, nno menzo du Mediterraneo

p'ogni guerra c'a sta banna vonnu fari

di cca 'n Sicilia a ponnu controllari

 1. Accussì, vinciuta a guerra, fu criata

a base Sigonella ca controlla

aviazione e marina corazzata

di testate nucleari rimpinzata

Puru Comisu pigghiaru all'81

e ddocu u movimentu ancora chianci...

supra li cruiss nuddu vacillau

'nsinu a quannu a guerra fredda 'un terminau

 1. E ddocu nnu 91 'a smantellaru

picchì avianu a canciari strategia

e u 91 a Niscemi ncuminzaru

a seminari la nostra malatia:

ennerrettieffe la chiamaru

centusissanta ettari 'i valìa

stuprando la riserva Suvareta

signaru a nova strategia segreta

 1. La Suvareta a cantu di Niscemi

'avi na quercia di tricentu anni

uguali tutt'europa nun ni teni

pri tutt'u munnu la so fama sbanni

Ma la guerra nun rispetta a nuddu beni:

la vita è non soltanto di l'umani!

Stupraro dda riserva naturali

d'arvuli, piante, ciuri e puru armali

 1. Mancu li surci ponnu entrari dintra

ca è recintata tuttu a torno a torno,

si voi sapiri soccu fannu dintra

po' liggiri i giurnali d'ogni ghiornu:

minchiati trovirai, pri fari finta

ca n'arrispettanu e nni danu cuntu!

Ma u chiù granni segretu militari

è ca nni trattano pi cavie e scudi umani!

 1. E pri vint'anni i Niscimisi 'un s'addunaru

di stu prugettu mortiferu e fetenti

'nta mentri l'amiricani terminaru

di cuntrullari lu munnu 'nteramenti.

Ma quannu non contenti s'inventaru

di fari puru u MUOS, ddocu li genti

aracio aracio tutti arrisbigghiaru

e accuminzaru pritinniri chiarimenti

 1. Li scinziati prontamenti rispunnero:

“stati tranquilli ca 'un si rischia nenti

dopu trint'anni la tecnologia

va facennu 'u so' camino cu valìa!

Stu MUOS è un microonde interstellare

tre parabole, scudo satellitare

l'avutri tri l'avemu, e cu stu quartu

chiuemu a storia e bruciamo l'incarto!!”

 1. Ma ringraziannu a Diu li scinziati

'un su' tutti vinnuti a li putenti:

Zucchetti e Coraddu in chiaritati

mitteru i rischi 'nfacci di la genti:

“pri la saluti, picchi siti irraggiati

di radiazioni continuativamenti,

'n parramu poi si capita 'ncidenti

e i danni pi l'ambienti circostanti!”

 1. Ddocu la genti tutta ncominzau

a sintirisi nti spini, e dda partiu

un parra parra ca nenti l'astutau

e u movimento NO MUOS nasciu:

ai picciotti l'esperienza s'aggiuvau

di vecchia militanza ca cririu

un comitato cittadino di furmari

coordinamento regionali po' criari

 1. Comu cacoccioli arrustuti semu

assai su l'antenni ca 'ncapu avemu

chi servinu a mannari li cumanni

pi seminari guerra a tutti banni:

l'antenni su chiu assai na quarantina

martiri dda terra ncurunata 'i spina!

Li lacrimi ca chianci fanu un mari

di unni ca nun sunu pi natari...

 1. Elettromagnetiche si chiamanu

st'ondazze infami ca n'abbrucianu

su fatte di frequenze ca trapanano

e necrosi cellulare unca adducinu...

li chiu bassi pi li sottomarini!

Ad acchianari 'nsinu a li chiu fini!

Pi cuntrullari l'azioni militari

di cu a guerra mai voli firmari.

 1. La genti di Niscemi 'un si da paci

picciotti, anziani, matri 'i famigghia

“Genti! L'informazioni su' fallaci!

L'amiricani su' mastri r'imbrogghia!

Presidio permanenti! E cu 'n ci piaci

cu tempu app'a stimari dda famigghia

ca scudu fici cu la so pirsuna

ogni matina all'arba nta dda chiana

 1. Contrada Ulmo, tirreno d'un privato,

ca costeggia dda strata 'i Fonte Apa

unico via pi la base asfaltata,

presidio è fatto, la strata ora è bloccata

Ghiornu e notti cu passa è ostacolato

di la ggenti ca ddocu s'è assembrata

nta na baracca e un focu pi quariari

tennu addumata a forza p'alluttari

 1. E lu fumu ca nesci di dda ligna

vagnata nna stu 'nvernu ca 'un pirduna

li naschi troppu gintili indigna

di cu tenta d'accattari sta tribuna:

politici ca vonnu la cunsigna,

questore, commissario e li sbirruna,

ma sti liuna 'un si fanu ammansiri:

“c'u fumu nta li naschi 'i nn'at'a gghiri!!”

 1. Pri signali ddu fumu 'ncelu acchiana

comu fussiru indiani cu arcu e frecci

tutta Sicilia a la lotta richiama

ogni paisi un comitatu nesci:

Caltagirone e poi Piazza Armerina

comu lu pani u movimentu crisci

tannu s'arruspigghiau macari Gela

doppu Palermo, Trapani e Marsala

 1. Ora Signuri mei vogghiu parrari

di n'atra parti di lu muvimentu

chidda ca a tutti fici nnamurari

e ca nni rinsaldau cu lu so' 'ntentu:

'ntento fu di non fari passari

manco li militari pi lu cambio

ogni matina a lu cancello uno

li fimmini 'un pirdunano a nissuno!

 1. Fimmini dicu, donni di Niscemi

ca 'un sunu ne' maestri e ne' dutturi

su' matri 'i famigghia, ogn'una teni

figghi, niputi e anziani di nnacari

Ma ogni famigghia na tragedia teni

quarcunu ca è malato di tumori

ca cummatti cu quarchi malatia

chi arrusica a so' vita pri la via

 1. Ma tutti i malatie signuri mei

'un sunu riservate pi l'anziani

ca fussi nu distinu naturali

ca tutti a lu Criaturi 'am'a turnari:

sti mali su pri tutti, e li chiù peni

su' quannu a sufrriri su' i criaturi

s'un figghiu nasce già disvantaggiato

l'ordini naturali è cunsumatu.

 1. Ddocu puru u Signuri s'arribbella

Natura è predisposta a nun falliri

ma l'omu ca s'incegna a fari guerra

stracancia a liggi cridennusi 'n putiri

Ma la matri cu curaggiu i pugni serra

p'a saluti di so figghi prutiggiri

Tutti li mammi s'junceru in comitato:

NO MUOS! NO ANTENNE! E' abusu di stato!

 1. Si semu tutti uniti a sti cancelli

tuttu bloccamu, puru un carrarmatu

ma st'am'accura ca milli tranelli

ponnu 'ncignari li putenti d'ogni latu

Politici e mafiusi su fratelli

l'amiricani tuttu annu nvintatu

su settantanni ca nui semu schiavi

di ddu prugettu ca decenza unn'avi.

 1. D'u cori r'a Sicilia ad allargare

semu già chhiù assai na quarantina

da Catania a Ragusa 'nsinu al mare

i comitati 'ncazzati cchiu ri prima:

“nun semu cchiu disposti a delegare

a sti politici di panza china

fanne trattati ca figghianu guerra

e no paci e saluti pi sta terra”

 1. Ma ora, amici mei, chistu iu ricu

s'un comitato all'unu si pigghiasse

n'antenna, comu esercitu i furmichi

pizzuddu pi pizzuddu la smontasse!

E ddu disertu allibirtatu, dicu

d'arbuli e ciuri arreri si vistisse!

Ai nostri figghi chista ereditati

lassamu, pri campari in libirtati!

 1. E chistu fu l'esempio ca nni desi

Turi quanno trasiu dintra la basi

puru Nicola cu Simona e Desi

mentri si senti: “curnutu cu'n trasi!!”

Acchiananu l'antenna e dda suspesi

deci ure 'o ventu la bannera stasi

cu chista granni prova di valanza

la determinazioni crisci e avanza

 1. Li cancelli di la basi militari

d'a marina amiricana uesse navi

'un si grapinu cchiu, nuddu a' passari

ca cca stavota 'un ni ci fate scavi!

P'u MUOS li travagghi am'a firmari

puru tutti l'antenni smantillari!

La nostra vita è cosa cchiu mpurtanti

di tutti i vostri sordi e l'armamenti!

 1. Sicilia s'avi a smilitarizzari

l'Italia arreri 'n peri si mittisii

nfacci l'amiricani pi canciari

l'eterna schiavitù ca un pattu scrissi

Liberi e in paci putemu accuminzari

a fari un novu mondu ca virissi

fimmini e omini tutti na famigghia

ca pri lu beni comuni assai travagghia

 1. E tutti uniti cu na sola vuci

gridamu ca Sicilia voli paci!

Guvernu i porci grossi nni cunnuci

supra 'n caminu c'a nuddu nni piaci

Ma s'u populu è sovranu, a nostra vuci

scunfiggirà l'abusu, e comu braci

sutta lu culu di l'amiricani

semu migliaia di NO MUOS siciliani!!


 1. Sicilia, nostra terra, amata madre

da quando questo mondo è stato creato

hai visto molti uomini avidi e ladri

rubare le tue ricchezze in ogni luogo

e noi figli di questa amata madre terra

nei secoli abbiamo lottato col cuore

per proteggere il bene comune

maltrattato sempre come un cane

 1. E sei stata schiava di ricchi e di potenti

mentre il poveretto sempre piange,

fra fame angherie soprusi e stenti

non perde il coraggio e affila lance.

Combattemmo insieme contro i malvagi

ce lo insegna la storia, e chi la mistifica

volendo farci credere di essere pecore

sa bene che noi siamo leoni!

 1. La nostra storia è scritta con il sangue

di chi ha combattuto con coraggio e intelligenza,

quel giunco mai si piegò per la piena (del fiume)

e sempre ripudiò la tirannia.

Perciò ci hanno inflitto queste catene

da cui i siciliani non possono liberarsi:

mafia, chiesa, e governi di ladri

sotto la protezione degli americani

E qui signori siamo al punto: vediamo ciò che accadde nel ‘43

 1. Sbarcarono in Sicilia e subito

strinsero patti con fascisti e briganti

per mantenere il popolo in povertà

mentre nutrivano e istruivano furfanti

In quel tempo progettarono tutto un piano

per mantenere l’Italia al loro servizio

per fermare il comunismo che si avvicinava

e a quel punto la guerra divenne un vizio.

 1. Un vizio che quasi sembra un gioco:

ovunque vinsero una guerra

riempirono di basi militari quel luogo

Corea, Giappone, Germania, Italia o Grecia.

Tutto il mondo così tengono in pugno!

E qua, nel mezzo del Mediterraneo

per ogni guerra che da questo lato vogliono fare

da qua in Sicilia la possono controllare

 1. Così, vinta la guerra, fu creata

la base di Sigonella che controlla

aviazione e marina, piena

piena di testate nucleari.

Anche di Comiso s’impadronirono nell’81

E là il movimento ancora piange…

ai cruise nessuno potè opporsi

fino a quando si placò la guerra fredda

 1. E là nel ’91 chiusero la base

perché dovevano cambiare strategia

e nel ’91 a Niscemi cominciarono

a seminare la nostra malattia:

la chiamarono NRTF,

160 ettari di cui andar fieri,

stuprando la riserva Sughereta

inaugurarono la nuova strategia segreta

 1. La Sughereto a lato di Niscemi

ha una quercia di trecento anni

tutta l’Europa non ne ha una uguale

in tutto il mondo la sua fama risuona.

Ma la guerra non rispetta nessun bene:

non è vita solo quella degli esseri umani!

Stuprarono quella riserva naturale

di alberi, piante, fiori e anche animali

 1. Neanche i topi possono entrarvi dentro

Perché è recintata tutta intorno,

se vuoi sapere cosa fanno dentro

puoi leggere i giornali d’ogni giorno:

stupidaggini vi troverai, per dare a vedere

che ci rispettano e ci tengono in considerazione!

Ma il più grande segreto militare

è che ci trattano da cavie e scudi umani!

 1. E per venti anni i Niscemesi non si accorsero

di questo progetto portatore di morte e disgraziato

intanto gli americani portarono a compimento

il fine di controllare tutto il mondo.

Ma quando, non contenti, sperimentarono

di costruire pure il MUOS, allora il popolo

a poco a poco tutto si risvegliò

e cominciò a pretendere chiarimenti

 1. Gli scienziati immediatamente risposero:

state tranquilli perchè non c’è alcun rischio

dopo trent’anni la tecnologia

sta progredendo in maniera formidabile!

Questo MUOS è un microonde interstellare

tre parabole, scudo satellitare

gli altri tre li abbiamo, e con questo quarto

chiudiamo la faccenda e bruciamo la pratica!”

 1. Ma ringraziando Dio gli scienziati

non sono tutti venduti ai potenti.

Zucchetti e Corallo con chiarezza

spiegarono i rischi alla gente:

per la salute, perché siete sottoposti

a radiazioni di continuo,

non parliamo poi se succede un incidente

e i danni per l’ambiente circostante!”

 1. A questo punto la gente cominciò

a stare sulle spine, e da ciò nacque

un chiacchiericcio che niente riuscì a fermare

e nacque un movimento NO MUOS:

ai giovani fu d’aiuto l’esperienza

dei vecchi militanti che pensarono bene

di formare un comitato cittadino

e poi di creare un coordinamento regionale

 1. siamo come carciofi alla brace

tante sono le antenne che abbiamo sulla testa

che servono a mandare i comandi

per seminare guerra dappertutto:

le antenne sono più di quaranta

martiri della terra incoronata di spine!

Le lacrime che piange creano un mare

di onde che non sono per nuotare…

 1. Elettromagnetiche si chiamano

queste ondacce infami che ci bruciano

sono fatte di frequenze che trapanano

e inducono necrosi cellulare….

Le più basse per i sottomarini!

A salire fino alle più alte!

Per controllare le azioni militari

di chi la guerra non vuole mai fermare

 1. La gente di Niscemi non si dà pace

giovani, anziani, madri di famiglia

Concittadini! Le informazioni sono false!

Gli americani sono maestri di inganni!

Presidio permanente! E a chi non piace

col tempo ha imparato a stimare quella famiglia

che ha fatto scudo con il proprio corpo

ogni mattina all’alba in quel pianoro

 1. Contrada Ulmo, terreno di un privato,

che costeggia la strada di Fonte Apa

unico passaggio asfaltato per la base,

là il presidio è fatto, la strada ora è bloccata.

Giorno e notte chi passa è ostacolato

dalla gente che là si è riunita

in una baracca e un fuoco per riscaldarsi

tengono acceso con difficoltà, per lottare

 1. E il fumo che esce dalla legna

bagnata in questo inverno che non perdona

disturba i nasi troppo gentili

di chi tenta di comprare chi combatte:

politici che vogliono accaparrarsi voti

questore, commissario e forze dell’ordine,

ma questi leoni non si fanno domare:

col fumo nel naso ve ne dovete andare!!”

 1. Per segnale quel fumo sale in cielo

come se fossero indiani con arco e frecce

richiama alla lotta tutta la Sicilia

ogni paese crea un comitato:

Caltagirone e poi Piazza Armerina

Il movimento cresce come il pane

allora si risvegliò anche Gela

dopo Palermo, Trapani e Marsala

 1. Ora, signori miei, voglio parlare

di un’altra parte del movimento

quella che fece innamorare tutti

e che ci rinforzò con la sua decisione

di non fare passare nessuno

nemmeno i militari per il cambio,

ogni mattina al cancello uno

le femmine non si piegarono a nessuno!

 1. Le femmine dico, donne di Niscemi

che non sono né maestri né dottori

sono madri di famiglia, ognuna ha

figli, nipoti e anziani a cui badare.

Ma in ogni famiglia c’è una tragedia

qualcuno che è malato di tumore,

che lotta contro qualche malattia

che che consuma la sua vita a poco a poco

 1. Ma tutte le malattie, signori miei,

non sono riservate per gli anziani

che sarebbe il destino naturale

che tutte le creature devono tornare al Creatore;

questi mali sono per tutti, e le maggiori pene

sono quando a soffrire sono i bambini

se un figlio nasce già svantaggiato

l’ordine naturale è sovvertito

 1. In questo caso pure il Signore si ribella

la Natura è predisposta a non fallire

ma l’uomo, che s’ingegna a fare la guerra,

sovverte le leggi, credendosi potente.

Ma la madre con coraggio stringe i pugni

per proteggere la salute dei suoi figli.

Tutte le mamme hanno creato un comitato

NO MUOS1 NO ANTENNE1 E’ abuso di stato!

 1. Se siamo tutti uniti davanti a questi cancelli

blocchiamo tutto, anche un carro armato

ma stiamo attenti, perché mille tranelli

possono escogitare i potenti da ogni parte.

Politici e mafiosi sono fratelli

gli americani hanno inventato tutto

sono settant’anni che noi siamo schiavi

di questo progetto che non ha decenza

 1. Dal cuore della Sicilia, ad allargare,

siamo già più di quaranta

da Catania a Ragusa fino al mare

i comitati, furiosi più di prima:

non siamo più disposti a delegare

a questi politici con la pancia piena,

i fanno trattati che portano guerra

e non pace e salute per questa terra”

 1. Ma ora, amici miei, io dico questo,

se ogni comitato prendesse

un’antenna, come un esercito di fomiche

pezzetto per pezzetto la smonterebbe!

E quel deserto liberato, io dico

di nuovo si rivestirebbe di alberi e fiori!

Ai nostri figli questa eredità

lasciamo, per vivere in libertà!

 1. E questo è stato l'esempio che ci ha dato

Turi quando è entrato dentro la base

pure Nicola con Simona e Desi

mentre si sente: “cornuto chi non entra!!”

Scalano le antenne e là sospesi

dieci ore al vento è stata la bandiera

Con questa grande prova di coraggio

la determinazione cresce e avanza

 1. I cancelli della base militare

della marina americana US navy

non si aprano più, nessuno deve passare

perchè qua stavolta non ci rendete schiavi!

Dobbiamo fermare i lavori per il MUOS

anche buttare giù tutte le antenne!

La nostra vita è cosa più importante

di tutti i vostri soldi e armamenti!

 1. La Sicilia si deve smilitarizzare

l’Italia si rimetta di nuovo in piedi

di fronte agli americani per cambiare

l’eterna schiavitù suggellata da un patto.

Liberi e in pace possiamo cominciare

a costruire un nuovo mondo che vedesse

donne e uomini tutti insieme, come una famiglia

che si dà molto da fare per il bene comune

 1. E tutti uniti con una sola voce

gridiamo che la Sicilia vuole la pace!

Il governo infame ci conduce

per una strada che non piace a nessuno.

Ma se il popolo è sovrano la nostra voce

sconfiggerà l’abuso, e come brace

sotto il culo degli americani

siamo migliaia di NO MUOS siciliani!